ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Zabezpieczenie płatności faktury przed brakiem płatności ze strony kontrahenta – jak to zrobić?

Zabezpieczenie płatności faktury

Będąc przedsiębiorcą, musisz mierzyć się z wieloma trudnościami – między innymi istnieje ryzyko, że Twój kontrahent nie wywiąże się z umowy i nie uiści płatności za towary bądź usługi w wyznaczonym terminie. Istnieje jednak kilka sposobów na to, by odpowiednio zweryfikować biorcę naszych dóbr oraz zatrzymać środki transakcji. Jakie jest efektywne zabezpieczenie płatności faktury?

Zabezpieczenie płatności faktury– dlaczego to tak ważne?

Nierozliczone faktury to udręka wielu przedsiębiorstw. Jednym z głównych powodów, dla których małe i średnie firmy są narażone na ryzyko spotkania nierzetelnych kontrahentów, jest często niski kapitał, a to właśnie one powinny szczególnie uważać na takie sytuacje. Taki zator płatniczy rzutuje na płynność finansową, a przy większych projektach może grozić nawet bankructwem. Przy dużych współpracach nawet jedna nieopłacona w terminie faktura może mieć olbrzymie konsekwencje. Warto więc wiedzieć, jakie zabezpieczenie płatności faktury wybrać, aby nic nie zagrażało naszej stabilności finansowej.

Jak zabezpieczyć płatność faktury?

Choć brak płatności za faktury to duże ryzyko, istnieje kilka sposobów na to, aby takie środki zabezpieczyć. Poznaj sprawdzone sposoby od ShareLock na przeprowadzenie bezpiecznych transakcji!

1. Weryfikacja wiarygodności kontrahenta

Zaufanie w biznesie to podstawa dla dobrych współprac. Aby jednak móc zbudować taką ufność, warto mieć na nią realne potwierdzenie. Zatory płatnicze niewątpliwie zagrażają płynności Twojej firmy. Jeśli nie masz zaufania do wykonawcy, ShareLock zatroszczy się o to i zabezpieczy Twoje finanse, żebyś Ty mógł skupić się na tym, co dla Ciebie naprawdę ważne. Nic dziwnego, że nie chcesz przelewać dużych kwot, szczególnie jeśli masz do czynienia z danym partnerem pierwszy raz. Usługi ShareLock obejmują dokładne sprawdzenie wypłacalności kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy, dzięki czemu możesz być spokojny o przyszłe rozliczenia. Taką wiarygodność można także potwierdzić – dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą można sprawdzić w publicznym serwisie Bazy Przedsiębiorców, w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej natomiast dane spółek handlowych można zweryfikować w elektronicznym Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Dobrze sporządzona umowa

Umowa między Twoim przedsiębiorstwem a kontrahentem jest bezpośrednim zabezpieczeniem. W takim dokumencie możemy zawrzeć aspekty, które będą nas chronić przed oszustwami, bądź po prostu opóźnieniami w rozliczeniach. Dobrze sporządzona umowa to taka, która jest dostosowana do konkretnego kontrahenta i konkretnej sytuacji. W dochodzeniu ewentualnych roszczeń nieterminowego wywiązywania się z umowy zdecydowanie wspomoże nas zawarcie w niej kar umownych. Wpisanie klauzuli dotyczącej kary ma zastąpić odszkodowanie, którego uzyskanie na zasadach ogólnych może być czasochłonne i utrudnione. 

3. Wpłata zadatku

Różnego typu zadatki to doskonałe zabezpieczenie, które może stanowić pokrycie części poniesionych kosztów, a także być czynnikiem motywującym kontrahenta do wywiązania się z umowy. ShareLock zajmuje się zabezpieczenie kaucji,  zaliczek  i zadatków  (u osób prywatnych np. przy wynajmie  mieszkań, czy sprzedaży lub kupnie używanych samochodów). Daje  gwarancje, że wpłacone  pieniądze   nie   przepadną, nawet gdyby kontrahent okazał się nierzetelny. Dzięki doświadczeniu w biznesie ShareLock daje poczucie bezpieczeństwa i oferuje sprawdzone rozwiązania. 

Jak zabezpieczyć płatność faktury?

Jak wyegzekwować zaległe płatności?

Co jednak w przypadku, kiedy nie zabezpieczyliśmy naszych środków i chcemy odzyskać pieniądze? Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej nawet 70 % przedsiębiorców ma w zwyczaju płacić swoim kontrahentom z opóźnieniem. W takich wypadkach pozostaje kilka dróg egzekwowania środków. Nadchodzi moment, w którym konieczne jest przymusowe wezwanie do zapłaty zaległego świadczenia. Warto rozważyć  potrącenie – jeśli kontrahent jest jednocześnie naszym wierzycielem, dokonanie kompensaty spowoduje, że umorzy się dług naszego kontrahenta. W przypadku gdy to rozwiązanie nie jest możliwe, pozostaje wezwać kontrahenta do zapłaty z zastrzeżeniem zgłoszenia wierzytelności do Biura Informacji Gospodarczej (np. KRD), co może zmotywować go do zapłaty przez obawę o utratę reputacji. Nowe przepisy umożliwiają wpisywanie dłużników do rejestru już po upływie 30 dni od terminu wymagalności, zamiast dotychczasowych 60 dni. Ostatecznym rozwiązaniem jest niestety wejście na drogę sądową – w tym przypadku warto wraz ze złożeniem pozwu dołączyć wniosek o zabezpieczenie naszego roszczenia. To wyjście jest jednak często pomijane w obawie o długie procesy bez gwarancji wygranej.

Ubieganie się o zaległe środki to często długotrwały proces. Aby uniknąć niepotrzebnych formalności i straty czasu warto zapobiegać takim sytuacjom. Skorzystaj z usług ShareLock i przestań martwić się o wiarygodność kontrahentów oraz zaległości w płatnościach. 

Zobacz również:

 

Tagi

Pozostałe artykuły

Numer BIC

Czym jest numer BIC i jak go sprawdzić?

Do wykonania międzynarodowego przelewu niezbędny jest numer BIC. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja banku. Jak wygląda ten numer i jak możesz go znaleźć? Odpowiedź znajdziesz