ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Dlaczego płynność finansowa przedsiębiorstwa jest niezwykle ważna?

Bieżąca płynność finansowa przedsiębiorstwa

Każdy z nas z pewnością słyszał o istocie płynności finansowej. W przedsiębiorstwie jest to niezwykle ważny element do utrzymania stabilności. Ma wpływ na przyszłość firmy, pozycję podczas różnego rodzaju kryzysów, czy budowanie zaufania publicznego. Czym dokładnie jest płynność finansowa i dlaczego jest tak bardzo ważna?

 

Czym jest płynność finansowa?

Tematykę płynności finansowej należy rozpocząć od tego, czym właściwie ona jest. Definicja płynności finansowej mówi o tym, że to zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań (płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów towarów oraz usług. Definiuje się ją także jako różnicę między wpływami a wydatkami w przedsiębiorstwie. To od niej zależna jest np. terminowość wypłacania zobowiązań pracownikom czy też dostawcom dóbr i usług oraz opłacanie składek US i ZUS-u. Na płynność finansową przedsiębiorstwa wpływają:

  1. bieżące aktywa oraz ich płynność
  2. długość cyklu operacyjnego
  3. struktura własnościowa aktywów 
  4. udział zobowiązań bieżących w zadłużeniu (różnego rodzaju zadłużenia)
  5. bieżące zobowiązania oraz ich stan 

 

Zarządzanie płynnością finansową

Brak płynności finansowej nie daje możliwości firmie/ przedsiębiorstwie dobrze prosperować w przyszłości, ponieważ nie ma ona środków na wywiązywanie się z umów. Zarządzanie płynnością finansową jest niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów firmy. Ma ona także wpływ np. przy kwestii przyznawania kredytów przez banki. Aby zarządzanie płynnością finansową obyło się bez problemów i komplikacji, warto przekazać je w ręce osób z dużym doświadczeniem w branży. 

 

Platformy takie, jak ShareLock to z pewnością duże wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej. Dzięki systemowi przetwarzania płatności jest pomocna dla przedsiębiorców w niwelowaniu zatorów płatniczych. Według badań KerallaResearch na zlecenie BIG InfoMonitor, aż 53% polskich przedsiębiorców zmaga się z zatorami płatniczymi, które mogą prowadzić do zachwiania równowagi finansowej. Wpływa to przede wszystkim na wiarygodność firmy, a co za tym idzie zainteresowaniem ze skorzystania z jej usług przez potencjalnych odbiorców. ShareLock zabezpiecza również transakcje na duże kwoty, a także pomaga w zweryfikowaniu wiarygodności i wypłacalności kontrahentów. Daje to poczucie większej stabilności i pewności o bezpieczeństwo środków finansowych. To bardzo istotna kwestia, ponieważ brak płynności finansowej może wiązać się z wieloma konsekwencjami, a nawet upadłością przedsiębiorstwa, dlatego warto mieć ten aspekt pod wysoką kontrolą.

 

Aby ocenić poziom płynności finansowej, warto zastosować analizę wskaźnikową i obliczyć jej wartość. Wymieniamy:

  • płynność bieżącą (wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące),
  • płynność szybką (wskaźnik płynności szybkiej = aktywa obrotowe – zapasy / zobowiązania bieżące),
  • płynność natychmiastową (wskaźnik płynności natychmiastowej = środki pieniężne / zobowiązania bieżące).

 

Bieżąca płynność finansowa

Podstawowym wskaźnikiem, który wykorzystuje się podczas analizy, jest wskaźnik bieżącej płynności finansowej. Pokazuje on ogólny obraz zdolności regulowania bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań przedsiębiorstwa poprzez upłynnienie posiadanych aktywów obrotowych (zapasów, należności krótkoterminowych czy też inwestycji krótkoterminowych). Im wyższą wartość wskaźnika obserwujemy, tym mniejszy jest udział zobowiązań bieżących w aktywach obrotowych. Powinna znajdować się w przedziale 1,5 – 2,0. Poprawę płynności firmy obserwuje się wraz ze wzrostem wartości wskaźnika. Wartość poniżej 1 to sygnał, że firma nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań w pełni.

 

Przyśpieszona płynność finansowa

Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej pomaga w określeniu możliwości podmiotu w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących, ale aktywami o wyższym stopniu płynności (należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe). Jego wartość powinna być większa lub równa 1,0. Spadek wskazuje na utratę płynności finansowej. Jeśli wskaźnik bieżącej płynności finansowej jest wysoki, a przyspieszonej niski – oznacza to brak inwestycji w firmie i spore stany zapasów, co skutkuje dodatkowymi kosztami.

 

Natychmiastowa płynność finansowa 

Wskaźnik ten pokazuje, w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe za pomocą aktywów o największej płynności np. środków pieniężnych. Powinny one stanowić ok. 16-20% zobowiązań bieżących, aby przedsiębiorstwo było zdolne do ich sprawnego regulowania (optymalna wartość wskaźnika to 0,16 – 0,2).

 

Zobacz również:

Tagi

Pozostałe artykuły

Numer BIC

Czym jest numer BIC i jak go sprawdzić?

Do wykonania międzynarodowego przelewu niezbędny jest numer BIC. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja banku. Jak wygląda ten numer i jak możesz go znaleźć? Odpowiedź znajdziesz