ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Rachunek escrow – co to jest i jak działa?

Escrow - co to jest?

Rachunek escrow wprowadzono w celu zwiększenia bezpieczeństwa zawieranych transakcji w obrocie gospodarczym. Mimo że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, korzystamy z niego m.in. podczas zakupów internetowych. Wykorzystywany jest także przy dużych transakcjach między przedsiębiorcami. Czym dokładnie jest, w jaki sposób działa oraz kto korzysta z niego najczęściej i dlaczego? 

Escrow – co to?

Rachunek Ecrow (inaczej zastrzeżony) to szczególny rodzaj rachunku używanego do rozliczeń pieniężnych. Zabezpiecza on środki finansowe w transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym. Jest on wykorzystywany w sytuacjach, gdzie obie strony transakcji nie mają podstaw do wzajemnego zaufania. Podstawową korzyścią takiej transakcji jest bezpieczeństwo wszystkich stron umowy. 

 

W celu otwarcia takiego rachunku niezbędne jest zawarcie umowy pomiędzy bankiem i posiadaczem rachunku, a w praktyce także wpłacającym środki. Co istotne, jedynym dysponentem środków pieniężnych wpłaconych na rachunek escrow jest bank. Z umowy powinno wynikać komu i w jakim czasie zostaną wypłacone środki zgromadzone na rachunku. Precyzuje ona także, jakie warunki musi spełniać osoba/ instytucja, która ma je otrzymać. Rachunek ten zasadniczo służy do:

  1. zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy, np. sprzedaży udziałów oraz akcji spółek, sprzedaży nieruchomości, przeniesienia innych praw niematerialnych, np. praw autorskich;
  2. rozliczenia transakcji handlowych np. sprzedaży towarów i usług;
  3. realizacji zapłat wynikających z kontraktów budowlanych.

Rachunek ecrow co to jest?

Jak działa rachunek escrow?

Na rachunku escrow przechowywane są środki pieniężne wpłacone na zlecenie kupującego. Bank wypłaca je wskazanemu w umowie rachunku zastrzeżonego beneficjentowi (sprzedawcy) pod warunkiem, że spełni on warunki określone w umowie rachunku. W przypadku umowy escrow podpisywane są ustalenia, na mocy których jedna strona jest zobowiązana dostarczyć coś drugiej – np. towary, akcje, dokumenty czy pieniądze na wynajem. Za dostawę odpowiedzialna jest niezależna strona trzecia. Ma to na celu zapewnienie obu stron o tym, że dostawa zostanie zrealizowana według określonej umowy. 

 

Rachunek escrow w praktyce

Jednym z przykładów wykorzystania rachunku escrow w praktyce są zakupy internetowe, które wykonuje niemal każdy z nas. Podczas ich finalizacji kupujący otrzymuje link, który jest wysyłany przez sklep internetowy, gdzie istnieje możliwość wyboru zapłaty. Transakcja odbywa się za pośrednictwem strony trzeciej. W tym przypadku dotyczy to wzajemnych potwierdzeń, przy czym zamówienie jest opłacane i dostarczane za pośrednictwem osób trzecich. W przypadku dużych firm prawdopodobieństwo zaległości płatniczych powinno wynosić zero, aby uniknąć ryzyka biznesowego. W tym celu wykorzystuje się płatności depozytowe. W ciągu kilku miesięcy wpłacana jest kwota na pokrycie wydatków na rzecz osoby trzeciej, dzięki czemu płatności można dokonać w każdym momencie. 

 

Dzięki wysokiemu zabezpieczeniu transakcji jest także wykorzystywany przy ważnych kontraktach między przedsiębiorcami nawet takich jak sprzedaż firmy bądź udziałów. W takiej sytuacji rachunek escrow daje sprzedającemu pewność, że kupujący ma środki na zapłatę kolejnej raty, ponieważ w dniu podpisania umowy wpłacił je na ten rachunek i nie może ich wycofać. Gdy tylko upłynie ustalony między stronami czas, bank przeleje sprzedającemu z rachunku escrow kolejną ratę.

 

Na podobnej zasadzie działa platforma ShareLock. To właśnie dzięki niej zabezpieczane są transakcje np. związane z wynajmem mieszkań – wówczas obie strony mają pewność, że ich środki czy dobra zostaną spożytkowane według zasad spisanych w umowie. Platforma eliminuje jednak konieczność angażowania instytucji banku i osobistych wizyt w placówkach do dokonania bezpiecznej transakcji. Posiada bowiem licencję małej instytucji płatniczej, regulowanej i zatwierdzonej prawnie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zarówno dla dużych przedsiębiorców czy niewielkich podmiotów ShareLock gwarantuje bezpieczeństwo, kontrolę wiarygodności kontrahentów, zabezpieczenie transakcji na duże i małe kwoty, w tym kaucji, zaliczek i zadatków. Eliminuje więc problem niepewności w rozliczeniach, co pozwala na utrzymanie komfortu i skupienie się na innych sektorach prowadzenia przedsiębiorstwa. 

 

Zobacz również:

Tagi

Pozostałe artykuły

Numer BIC

Czym jest numer BIC i jak go sprawdzić?

Do wykonania międzynarodowego przelewu niezbędny jest numer BIC. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja banku. Jak wygląda ten numer i jak możesz go znaleźć? Odpowiedź znajdziesz