ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Zatory płatnicze – czym są i jak im przeciwdziałać?

Zatory płatnicze raportowanie

Niekorzystnym zjawiskiem dla każdego przedsiębiorstwa są zatory płatnicze. Niezależnie od tego, czy firma jest mała lub duża, opóźnienia płatności niosą za sobą wiele nieprzyjemności takich jak problem przy realizacji pewnych działań, a w konsekwencji nawet do braku płynności finansowej i upadłości firmy. Czym są zatory płatnicze i jakie są na nie skuteczne sposoby? 

 

Zatory płatnicze – czym są?

Zator płatniczy to nic innego jak skumulowanie się zadłużeń, przechodzących na kolejne powiązane z nim podmioty, negatywnie wpływając na całe otoczenie biznesowe. Można mówić w tym przypadku o efekcie domina, gdzie brak otrzymania pieniędzy od kontrahenta skutkuje brakiem środków na spłatę zobowiązań, będąc przyczynkiem podobnego problemu u kolejnych podmiotów. Powodów takich zatorów może być wiele np. bankructwo partnera biznesowego, zaległości po stronie klientów kontrahenta, czy nieprawidłowe zarządzanie płynnością finansową. Według statystyk przeprowadzonych przez BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale 2019 r. aż 49% wszystkich przedsiębiorstw oczekiwało na spłatę należności ponad 60 dni po terminie. Szczególnie dotknięte tą sytuacją jest branża transportowa i budownicza – w tych sektorach aż 60% firm musi radzić sobie z zatorami.

Skutki zatorów płatniczych

Niestety, zatory płatnicze mogą generować wiele nieprzyjemności. Wśród nich wymienia się problemy z wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników, trudności z zakupem materiałów niezbędnych do produkcji sprzedawanych towarów, koszty wynikające z zatorów, np. zaciągnięcie kredytów bankowych, zatrzymanie procesu rozwoju firmy, związane z ograniczeniem inwestycji, wprowadzaniem nowych produktów etc, wstrzymanie płatności w momencie, gdy przedsiębiorstwo nie ma własnych środków na pokrycie zadłużenia. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do utraty płynności finansowej. Zatory płatnicze są zagrożeniem nie tylko dla uczciwych przedsiębiorców, ale również poważnym obciążeniem dla gospodarki, spowalniając tempo wzrostu gospodarczego. Wielu przedsiębiorców identyfikuje opóźnienia w zapłacie jako barierę prowadzenia działalności czy też przyczynę własnych zatorów płatniczych. 

Jak zaradzić zatorom płatniczym?

Choć zatory płatnicze to niebezpieczne zjawisko, są sposoby na to, aby ich uniknąć. Podstawą jest dokładna weryfikacja kontrahentów i ich wiarygodność finansową. Niezbędna jest także dokładna dokumentacja transakcji, która przyda się przy ewentualnym dochodzeniu płatności. Ważne jest, aby rzetelnie monitorować płatności i prowadzić faktoring. Aby mieć większą pewność i panowanie nad płynnością finansową warto skorzystać z usług jednostek, które są wsparciem dla przedsiębiorców. Sharelock to startup, który nie tylko pomaga zapobiegać zatorom płatniczym, ale także weryfikuje wiarygodność kontrahentów. Usługa zabezpiecza transakcje na duże kwoty, a także oferuje zabezpieczenie kaucji, zaliczek i zadatków. Tego typu usług pozwalają dbać o dobro i płynność finansów. 

 

Ustawa o zatorach płatniczych

Aby zatory płatnicze nie uderzały w uczciwych przedsiębiorców, została ustanowiona Ustawa Anty Zatorowa. Od 1 stycznia 2022 obowiązuje nowy limit opóźnień w transakcjach handlowych, zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, ustanawiający zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych przez podmioty niebędące podmiotami publicznymi. Aktualnie obowiązuje limit 2 mln zł. Kary administracyjne związane z przekroczeniem limitów opóźnień wymierzane są przez Prezesa UOKiK. 29 września 2022 Sejm przyjął projekt ustawy antyzatorowej. Doprecyzowanie przepisów ustawy i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego ma zwiększyć skuteczność obowiązujących przepisów przeciwdziałających zatorom płatniczym. Jakie zmiany wprowadza ustawa?

  • Skrócenie terminów zapłaty
  • Udowodnienie uczciwości terminu po stronie dłużnika 
  • Nowe kary nakładane przez UOKiK 

 

Zatory płatnicze – raportowanie

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jest nowym obowiązkiem, który został nałożony na największych podatników CIT oraz grupy kapitałowe, u których przychód w roku poprzedzającym wyniósł 50 milionów euro (obliczonych w sposób wskazany w ustawie o CIT). Za niezłożenie sprawozdania w terminie grozi kara grzywny do 5 000 zł.

 

Zobacz również:

Tagi

Pozostałe artykuły

Numer BIC

Czym jest numer BIC i jak go sprawdzić?

Do wykonania międzynarodowego przelewu niezbędny jest numer BIC. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja banku. Jak wygląda ten numer i jak możesz go znaleźć? Odpowiedź znajdziesz