ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Mechanizm podzielonej płatności – od jakiej kwoty obowiązuje i czym dokładnie jest?

Mechanizm podzielonej płatności od jakiej kwoty

 

Mechanizm podzielonej płatności to sposób finalizowania transakcji, o którym musi wiedzieć każdy przedsiębiorca. Split payment to mechanizm płatności za towar lub usługę, w której nabywca dokonuje specjalnego przelewu, tak zwanego komunikatu przelewu. Czym dokładnie jest, kiedy obowiązuje, a w jakich sytuacjach można go uniknąć? Dowiesz się więcej z poniższego tekstu.

Czym jest mechanizm podzielonej płatności? – Split payment w praktyce

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment jest mechanizmem, w którym płatność za usługę (rozliczenie fakturowe) trafia na dwa różne rachunki. A dokładniej: wartość netto księgowana jest na firmowym rachunku sprzedającego, natomiast VAT przekierowywany jest na specjalnie dedykowany do tego rachunek VAT. Podczas wykonywania przelewu w formie split payment musisz wskazać: kwotę podatku VAT (lub część tej kwoty), kwotę sprzedaży brutto (lub część tej kwoty), numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność oraz NIP dostawcy.

Mechanizm ten został wprowadzony w celu bardziej efektywnej walki z różnego rodzaju wyłudzeniami i karuzelami podatkowymi. Dzięki niemu opłata dla państwa jest widoczna już od momentu otrzymania płatności za wykonany towar czy usługę, co utrudnia jej defraudację. Środki, które znajdują się na rachunku (subkoncie) VAT przeznaczane są na następujące zobowiązania:

  • zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego,
  • z tytułu podatku VAT dotyczącego zakupów u kontrahenta,
  • CIT, akcyzę, cło,
  • składki ZUS.

Z tego rachunku nie można wykonywać przelewów w innych celach niż wskazane wyżej. Zgodnie z art. 108b ust. 3 ustawy o VAT, chcąc uwolnić środki z rachunku VAT, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, który ma 60 dni na jego rozpatrzenie. Obowiązek korzystania z mechanizmu podzielonej płatności nie dotyczy jednak wszystkich. Mogą stosować go wyłącznie podatnicy VAT, którzy opłacają transakcje przelewem w złotówkach. 

W zależności od wysokości wartości transakcji i rodzaju towarów lub usług, których ta transakcja dotyczy, split payment może mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Obecnie, jeśli jesteś przedsiębiorcą, podatnikiem VAT i kupujesz towary od innego podmiotu, możesz sam podjąć decyzję o dobrowolnym zastosowaniu podzielonej płatności. Wybierając komunikat przelewu, zlecasz bankowi rozdzielenie płatności na dwa różne rachunki dostawcy, a więc na rachunek rozliczeniowy i VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności kiedy?

Mechanizm podzielonej płatności – od jakiej kwoty?

Przede wszystkim obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności mają podatnicy VAT, którzy sprzedają lub nabywają towary, lub usługi „wrażliwe”, czyli towary, lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (m.in. dostawa płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych, części do silników spalinowych, różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także usługi budowlane i sprzedaż detaliczna części samochodowych) i jednocześnie kwota należności ogółem widoczna na fakturze, czyli wartość brutto całości przekracza 15 tys. zł. Jeśli obracamy dużymi kwotami, warto skorzystać z zabezpieczeń transakcji np. w formie zaliczek i zadatków, które oferuje nam ShareLock.

Mechanizm podzielonej płatności – kiedy z niego nie korzystać?

Mechanizm podzielonej płatności nie jest jednak dla wszystkich. Nie możesz z niego korzystać w momencie, kiedy jesteś konsumentem i nie prowadzisz działalności gospodarczej – split payment ma zastosowanie wyłącznie do transakcji typu B2B (firma – firma). Nie stosuje się do transakcji na linii firma – konsument. To ograniczenie dotyczy także przedsiębiorców, którzy otrzymują faktury bez kwoty podatku VAT, na przykład od podatników zwolnionych z VAT. Podobnie ma się sytuacja, jeśli rozliczasz się gotówką lub kartą.

Obowiązek oznaczenia MPP

Z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT wynika, że w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 tys. zł, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, podatnik je wystawiający ma obowiązek umieścić na nich sformułowanie „mechanizm podzielonej płatności”. Podobnie ma się sprawa, gdy jej równowartość wyrażona w walucie obcej, obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczone usługi.

Należy jednak uważać, ponieważ jeśli jesteśmy po stronie nabywcy – to, że  sprzedawca, pomimo takiego obowiązku, oznaczenia tego na fakturze nie zamieścił, to i tak nabywca ma obowiązek zastosować MPP do płatności za tę fakturę. Natomiast oznaczenia tego nie ma obowiązku umieszczać podatnik, który stosuje MPP dobrowolnie. W przypadku braku rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności, nabywca może zostać obarczony sankcją o wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność.

 

Zobacz również:

Tagi

Pozostałe artykuły

Numer BIC

Czym jest numer BIC i jak go sprawdzić?

Do wykonania międzynarodowego przelewu niezbędny jest numer BIC. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja banku. Jak wygląda ten numer i jak możesz go znaleźć? Odpowiedź znajdziesz